FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सडकको तथ्याङ्क मिति २०८०।०४।२१ गते सम्म । 08/06/2023 - 17:54 PDF icon IMG_20230806_0004.pdf
शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन आ.व. २०७९/०८० 07/30/2023 - 16:56 PDF icon Edu 2080-081.pdf
प्रस्तावित बजेट 06/25/2023 - 19:31 PDF icon आगामि आ.ब. को लागि प्रस्ताव.pdf
कर्मचारीहरुको कार्य विवरण । 06/12/2023 - 09:09 PDF icon कार्यविवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक(माघ फाल्गुण र चैत्र महिना) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने गरी प्रणालीमा दर्ता भएका नयाँ लाभग्राहीहरुको विवरण । 03/17/2023 - 09:20 PDF icon Bank Acc (1).pdf
शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन आ.व. २०७९-०८० 02/19/2023 - 14:04 PDF icon विद्यालय अनुगमन २०७९-०८०.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा केराबारी गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको अंक सार्वजनिकरण सम्बन्धमा  । 02/02/2023 - 17:59 PDF icon lisa 278-079.pdf
केराबारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को सामजिक परिक्षण प्रतिवेदन 01/31/2023 - 17:26 PDF icon केराबारी प्रतिबेदन २०७९ final.pdf
आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण । (अवधि : २०७९ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म ) 01/10/2023 - 12:18 PDF icon दोश्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९-०८० सा.सु.pdf
वार्षिक शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन 11/23/2022 - 16:54 PDF icon final report edu depart FY 2078-079.pdf

Pages