FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । मिति २०८१।०१।२८

२०८०/०८१ 05/10/2024 - 16:13

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । मिति २०८०।१२।३०

२०८०/०८१ 04/12/2024 - 16:03

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । मिति २०८०।११।२९

२०८०/०८१ 03/12/2024 - 15:58

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । मितिः२०८०।१०।२६

२०८०/०८१ 02/07/2024 - 16:05

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । मितिः२०८०।१०।१५

२०८०/०८१ 01/30/2024 - 10:19

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । मितिः२०८०।०८।२६

२०८०/०८१ 12/12/2023 - 16:34

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । मिति २०८०।०६।३०

२०८०/०८१ 10/17/2023 - 17:14

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा ।२०८०।०६।०५

२०८०/०८१ 09/22/2023 - 14:50

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । (मिति २०८०।०५।०६)

२०८०/०८१ 08/23/2023 - 17:26

गाउँ कार्यपालिका वैठकको महत्वपूर्ण निर्णय सम्बन्धमा । मिति २०८०।०४।१५

२०८०/०८१ 07/31/2023 - 18:10

Pages