FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को दोश्रो त्रैमासिक(कार्तिक, मंसिर,पुष महिना) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने गरी प्रणालीमा दर्ता भएका नयाँ लाभग्राहीहरुको विवरण । 02/15/2024 - 12:36 PDF icon 1_merged (2).pdf
आ.व.२०८१/०८२ को लागि वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को अनुसुचि १ बमोजिमको विवरण । 01/31/2024 - 18:10 PDF icon IMG_20240131_0002.pdf
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय,कोशी प्रदेशलाई.आ.व. २०८०।०८१ को श्रावण देखि पौष महिना सम्मको आर्थिक प्रतिवेदन । 01/28/2024 - 12:40 PDF icon CamScanner 01-26-2024 11.31 (1)-24-26.pdf
आ.व. २०७९/०८० को LISA को प्राप्ताङ्क सार्वजनिकरण सम्बन्धमा । 01/22/2024 - 14:06 PDF icon report all_merged.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को प्रथम चौमासिक समिक्षा प्रतिवेदन । 01/02/2024 - 10:46 PDF icon समिक्षा प्रथम चौमासिक आव २०८०-०८१.pdf
आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन । 12/01/2023 - 11:56 PDF icon ०७९-८० वार्षिक प्रगति केराबारी गापा.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण । 11/29/2023 - 12:22 PDF icon 1st_Traimasik_Pragati_1.pdf
ढुङ्गा,गिट्टी तथा बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) उत्खनन् तथा संकलन् गर्ने कार्यको पुन परिमाण एकिन संक्षिप्त प्रतिवेदन । 10/31/2023 - 14:13 PDF icon Document 110.pdf
आ.व.२०७९/८० को स्वास्थ्य संस्थाहरुको वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन । 10/10/2023 - 17:28 PDF icon review 2070-80 health.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को निति, कार्यक्रम तथा वजेट 08/23/2023 - 17:28 PDF icon compile book 080-081.pdf

Pages