FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सडक उपयोग कर संकलन सम्बन्धी चौथो पटक बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 09/27/2023 - 15:15 PDF icon Kerabari gapa_merged.pdf

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा विक्री कार्यको लागि E-Bid ठेक्का बन्दोबस्ति सम्बन्धी सूचना ।

09/24/2023 - 12:20 PDF icon kerabari gaupalika Dhunga giti Notice ad.pdf, PDF icon IMG_20230922_0003.pdf

मिलन चौक उत्तर सडक कालोपत्रे निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 08/16/2023 - 11:59

आ.व. २०८०/०८१ को लागि सडक उपयोग शुल्क संकलन सम्बन्धि तेश्रो पटक ७ दिने बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 08/09/2023 - 10:34 PDF icon IMG_20230808_0001_merged.pdf

सडक उपयोग शुल्क सम्बन्धि दोश्रो पटक बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 07/18/2023 - 17:31

विज्ञापन प्रकासनका लागि विद्युतिय माध्यमद्वारा दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७९/०८० 07/12/2023 - 11:56

जडिबुटी,कृषि, वनजन्य,कवाडी र जिवजन्तु कर (निकासी कर संकलन) सम्बन्धी दोश्रो पटक शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७९/०८० 07/12/2023 - 11:52 PDF icon notice-jadibuti.pdf

कृषि उपज संकलन तथा भण्डारण भवन निर्माण कार्य केराबारी १० को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना ।

२०७९/०८० 07/03/2023 - 12:51

कृषि उपज संकलन तथा भण्डारण भवन निर्माण सम्बन्धि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आसयको सूचना ।

२०७९/०८० 06/22/2023 - 13:11

डाले खोला पुल निर्माण तथा डिप बोरिङ खानेपानी योजना निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०७९/०८० 06/16/2023 - 12:11

Pages