FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 04/11/2024 - 12:45

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ३,८ र १० मा सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 03/29/2024 - 17:22

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ७ सिंदुरे-ओखलढुाङ्गा सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 03/28/2024 - 12:39

सडक बत्ति तथा संरचना निर्माण र जडान कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 03/19/2024 - 11:17

ढुङ्गा, गिटी/मिक्स गिटी, वालुवा र भरौट उत्खनन् संकलन तथा विक्री गर्ने कार्यको E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना ।

२०८०/०८१ 03/19/2024 - 11:17

मल कारखाना र सडक निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र क्रमस दोश्रो र तेश्रो पटक आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 03/19/2024 - 11:12

केराबारी गाउँपालिका वडा ३ सयपत्री टोल- त्रिवेणी चौक सडक एजिङ कार्य सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 03/03/2024 - 10:50

कृषि मल कारखाना निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 02/29/2024 - 11:38

सडक एजिङ सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 02/28/2024 - 10:35

केराबारी गाउँपालिका वडा नं २ स्थित सोमवारे-कटहरे सडक निर्माण र केराबारी गाउँपालिका वडा नं ७ स्थित सिँदुरे-ओखलढुङ्गा सडक निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र दोश्रो पटक आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 02/23/2024 - 11:10

Pages