FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

केराबारी गाउँपालिका २ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि दोश्रो पटक १५ दिने बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 03/30/2023 - 23:01

ढुङ्गा, गिटी/मिक्स गिटी, वालुवा र भरौट उत्खनन् संकलन तथा विक्री गर्ने कार्यको E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ७ दिने सूचना। तेश्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७९/१२/1६

२०७९/०८० 03/30/2023 - 22:54

केराबारी गाउँपालिका बजारक्षेत्र सडक कालोपत्रे तथा मर्मत कार्यको सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

२०७९/०८० 03/14/2023 - 18:30

केराबारी गाउँपालिका वडा नं ८ का दुई स्थानमा सडक एजिङ कार्य सम्बन्धि दरभाउपत्र दोश्रो पटक र केराबारी गाउँपालिका वडा नं ३ का विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 03/10/2023 - 22:26

सूचना सच्याइएको सम्बन्धि सूचना ।

२०७९/०८० 02/26/2023 - 13:28

ढुङ्गा, गिटी/मिक्स गिटी, वालुवा र भरौट उत्खनन् संकलन तथा विक्री गर्ने कार्यको E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने दोश्रो पटक आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 02/23/2023 - 11:20 PDF icon rbm79-80.pdf

केराबारी गाउँपालिका बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्रे सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 02/19/2023 - 14:24 PDF icon Kerabari 11-06 Final.pdf

केराबारी ३ रामपुर मा.वि.को विद्यालय भवन निर्माण कार्यको लागि दोश्रो पटक बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 02/17/2023 - 21:02

सूचना संशोधन सम्बन्धि सूचना ।

२०७९/०८० 02/16/2023 - 18:12 PDF icon Kerabari.pdf

दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०७९/०८० 02/07/2023 - 20:18

Pages