FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

महागुरु फाल्गुनन्दज्यूको शालिक निर्माण तथा केराबारी गाउँपालिका वडा नं १ सम्म ढुवानी कार्यको लागि दोश्रो पटक शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८१/०८२ 07/17/2024 - 11:28

कृषि सामग्रीहरुको बजार मुल्य (दररेट) उपलव्ध गराउने बारेको सूचना ।

२०८१/०८२ 07/16/2024 - 15:39 PDF icon Document 227.pdf

केराबारी गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलन सम्बन्धी बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८१/०८२ 07/16/2024 - 09:59

केराबारी पालिका अस्पतालमा फार्मेसी संचालन सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 07/04/2024 - 12:01

महागुरु फाल्गुनन्दज्यूको शालिक निर्माण तथा केराबारी गाउँपालिका वडा नं १ सम्म ढुवानी कार्यको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

२०८०/०८१ 06/26/2024 - 11:46

ठेक्काको बाँकी किस्ता बुझाउने सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 06/06/2024 - 18:17

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

२०८०/०८१ 06/05/2024 - 13:54

सडक डिभाइडर निर्माण कार्यको लागि दोश्रो पटक शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 05/13/2024 - 12:40

सडक स्तरोन्नति तथा ग्राबेल कार्य सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 05/06/2024 - 12:27

लोहोन्द्रा खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्,संकलन तथा विक्री मुल्य असुली कार्य सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

२०८०/०८१ 04/28/2024 - 13:01

Pages