FAQs Complain Problems

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय,कोशी प्रदेशलाई.आ.व. २०८०।०८१ को श्रावण देखि पौष महिना सम्मको आर्थिक प्रतिवेदन ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार: