FAQs Complain Problems

कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत मागमा आधारित ७५ प्रतिशत अनुदानमा स-साना कृषि औजार उपकरण तथा कृषि सामाग्री सेट वितरण कार्यक्रम ।