FAQs Complain Problems

"एक विद्यालय- एक कम्प्युटर" कार्यक्रम अन्तरगत १० ओटा विद्यालयलाई कम्युटर र प्रिन्टर वितरण कार्यक्रम ।